VVD Woensdrecht
Samen sterker verder!

Walpraat


Terug naar overzicht

06-08-2019

Walpraat editie Augustus 2019

Inhoud
Woord van de redactie .......................................................................................................................... 1
Hoe meer liberalen, hoe meer vreugd! ................................................................................................... 1
VVD Woensdrecht Barbecue ................................................................................................................. 2
Raadscyclus: de zomercyclus............................................................................................................... 3
Huisvesting arbeidsmigranten ....................................................................................................... 3
Ondernemen in Woensdrecht: 14 juni in Ossendrecht ............................................................................ 4
Onze jonge hond nu drie maanden in de Brabantse Delta ....................................................................... 5
Sociaal Domein: het kind en de rekening .............................................................................................. 6
De nieuwsbrief van VVD Woensdrecht zoekt jou! .................................................................................. 7
Vier de VVD ........................................................................................................................................ 8
Kalender ............................................................................................................................................. 9
Noot van de redactie .......................................................................................................................... 10

 Walpraataugustus2019.pdf


Terug naar overzicht
 


 
E-mailen
Info
Instagram