VVD Woensdrecht
Samen sterker verder!

Walpraat


Terug naar overzicht

02-03-2019

Walpraat ediitie Maart 2019

Inhoud
Woord van de redactie.......................................................................................................................... 1
Een heel gelukkig 2019!....................................................................................................................... 2
De Bronzen Os terug ........................................................................................................................... 3
De Boerenmaaltijd............................................................................................................................... 4
Regio Zuid klaar voor de verkiezingen.................................................................................................. 4
Bouwen aan een mooier Krabbegat ...................................................................................................... 6
Hoe meer VVD’ers hoe meer vreugd!.................................................................................................... 7
’t Water staat de club tot aan de lippen... ............................................................................................ 7
Raadscyclus: 27 november t/m 13 december ........................................................................................ 8
Opinieraad Ruimte........................................................................................................................... 8
Zwerfafval ..................................................................................................................................... 10
Opinieraad Samenleving ................................................................................................................. 10
Maestro Henk Kielman........................................................................................................................ 12
De nieuwsbrief van VVD Woensdrecht zoekt jou! ................................................................................. 13
Kalender............................................................................................................................................ 14
Noot van de redactie .......................................................................................................................... 14

 Walpraatmaart 2019.pdf


Terug naar overzicht
 


 
E-mailen
Info
Instagram